ΕΔΔΑ: απόρριψη προσφυγής για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω υπερφόρτωσης των φυλακών

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε προσφυγή εγκλείστων στις ιταλικές φυλακές κατά της Ιταλίας για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω υπερφόρτωσης των φυλακών, γεγονός που συνιστά προσβολή του αρ, 3 – απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης – της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το ΕΔΔΑ απεφάνθη ότι οι προσφεύγοντες δεν έχουν εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα που έχει εισαγάγει η ιταλική κυβέρνηση και ως εκ τούτου η προσφυγή τους κρίνεται απαράδεκτη.

Οι προσφυγές που ασκήθηκαν αναφορικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακολούθησαν το παράδειγμα της προσφυγής “Τorreggiani και λοιποί κατά Ιταλίας 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 και 37818/10”, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση σταθμός στις 8 Ιανουαρίου 2013.

Το ΕΔΔΑ εξετάζοντας τα νέα θεραπευτικά μέσα που εισήγαγε η ιταλική κυβέρνηση κατά την εφαρμογή του διατακτικού της απόφασης-σταθμό, έκρινε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα νέα αυτά ένδικα μέσα δεν παρέχουν αποτελεσματική προστασία για τις προσβολές του αρ. 3 της ΕΣΔΑ. Ως εκ τούτου, οι προσφυγή κρίνεται απαράδεκτη διότι δεν εξαντλήθηκαν τα εγχώρια ένδικα μέσα.
 

Σχόλια