ΕΔΔΑ : Καταδίκη της Ελλάδας για την πολιτική ένωση ζευγαριών του ιδίου φύλου

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζοντας την υπόθεση «Βαλλιανάτος και άλλοι κατά Ελλάδος», έκρινε ότι στο ελληνικό δίκαιο δεν υφίστανται επαρκεί λόγοι, για τους οποίους εξαιρούνται τα ζευγάρια του ίδιου φύλου από το νόμο περί πολιτικής ένωσης των ζευγαριών.

Πρόκειται για το Ν.3719/2008, ο οποίος εισήχθη με τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην οικογένεια, τα παιδιά και την κοινωνία» και αφορά στην εφαρμογή του «συμφώνου συμβίωσης» στην ελληνική έννομη τάξη.

Το ΕΔΔΑ με τελεσίδικη απόφασή του καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή (άρθρο 8 ΕΣΔΑ), καθώς και για παράβαση των διατάξεων περί μη διακρίσεων (άρθρο 14 ΕΣΔΑ).

Επίσης, την υποχρέωσε να καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ στον καθένα από τους ενάγοντες και την καταδίκασε στα δικαστικά έξοδα.
Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι ο συγκεκριμένος νόμος απευθύνεται αποκλειστικά σε ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, απαγορεύοντας κατά αυτό τον τρόπο την ένωση ομοφυλόφιλων προσώπων, εισάγοντας έτσι αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση εις βάρος τους

Το Δικαστήριο επεσήμανε πως από τις 19 χώρες που έχουν ενσωματώσει το «σύμφωνο συμβίωσης», μόνο η Λιθουανία και η Ελλάδα έχουν εισάγει τέτοιου είδους διάκριση, αποκλείοντας από την ένωση αυτή τα άτομα του ίδιου φύλου.

Σχόλια