ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ρουμανίας για καταπίεση της συνδικαλιστικής ελευθερίας

0

Τον Απρίλιο του 2008 τριανταπέντε μέλη του ιερατείου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας σχημάτισαν την ένωση Pastorul cel Bun για την υπεράσπιση των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων τους στις διαπραγματεύσεις με το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Θρησκευμάτων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσέφυγε στα δικαστήρια αμφισβητώντας τη νομιμότητα της παραπάνω ένωσης. Με τη σειρά της η ένωση απευθύνθηκε στο ΕΔΔΑ.

Με πλειοψηφία 5 προς 2 το δικαστήριο έκρινε ότι η συνδικαλιστική ελευθερία των ιερέων υπερίσχυε του ισχυρισμού της Εκκλησίας ότι η ένωση διατάρασσε δυνητικά τη δημόσια τάξη. «Εν όψει της ανυπαρξίας κάποιας πιεστικής κοινωνικής ανάγκης ή άλλων πειστικών λόγων, η άρνηση καταγραφής της ένωσης ήταν δυσανάλογο μέτρο συγκριτικά με το σκοπό που επιδιώκεται και κατ’ επέκταση δεν ήταν αναγκαίο στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας», ήταν το σκεπτικό του δικαστηρίου.

Η Ρουμανία καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημίωση 13.000 ευρώ στην ένωση ιερέων με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση.

Σχόλια