ΕΔΔΑ: Η μη ανανέωση σύμβασης δημοσίας υπαλλήλου επειδή φορούσε πέπλο δεν παραβαίνει τη νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

0

 

Οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκαν σήμερα ότι η απόφαση μη ανανέωσης σύμβασης Γαλλίδας κοινωνικής λειτουργού, η οποία αρνήθηκε να αφαιρέσει το μουσουλμανικό πέπλο της, δεν παραβαίνει τη νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με την απόφασή του στην υπόθεση της Ebrahimian v. France (αίτηση αριθ. 64846/11), το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, ομόφωνα, ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 9 (δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το δικαστήριο σημείωσε ότι η ένδυση του πέπλου έχει θεωρηθεί από τις αρχές ως επιδεικτική εκδήλωση θρησκείας, η οποία και είναι ασυμβίβαστη με την απαίτηση της ουδετερότητας που πρέπει να επιδυκνυουν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η προσφεύγουσα Christiane Ebrahimian, είχε διαταχθεί να τηρεί την αρχή του κοσμικού κράτους, κατά την έννοια του άρθρου 1 του γαλλικού Συντάγματος και την απαίτηση της ουδετερότητας που απορρέει από την εν λόγω αρχή.

Σύμφωνα με τα εθνικά δικαστήρια της Γαλλίας, η διατήρηση του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους είναι απαραίτητη και μέσω αυτής, για την εν λόγω υπόθεση, προστατεύονται οι ασθενείς του νοσοκομείου από κάθε κίνδυνο επιρροής ή μεροληψίας, στο όνομα του δικαιώματος της δικής τους ελευθερίας συνείδησης.

Η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων – που είναι, ο σεβασμός για τη θρησκεία του καθενός – αποτέλεσε τη βάση της εν λόγω αποφάσεως.

Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι οι εθνικές αρχές δεν υπερέβησαν το περιθώριο εκτιμήσεως κρίνοντας ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να συμβιβάσουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της κ. Ebrahimian με την υποχρέωση της να απέχει από την εκδήλωση αυτών και να αποφασίσει  εν συνεχεία να δώσει προτεραιότητα στην απαίτηση της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του κράτους.
 

Σχόλια