ΕΔΔΑ: Νόμιμες οι μειώσεις των συντάξεων στο δημόσιο τομέα της Πορτογαλίας

0

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) οι περικοπές στις συντάξεις του Πορτογαλικού δημόσιου τομέα, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν παραβιάζουν το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, με αυτή του την απόφασή [PDF] το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κήρυξε ομόφωνα τις προσφυγές των Da Conceição Mateus κατά Πορτογαλίας και Santos Januário κατά Πορτογαλίας, απαράδεκτες. Η απόφαση που εκδόθηκε είναι οριστική.

Το δικαστήριο αφού εξέτασε το κατά πόσο οι μειώσεις των συντάξεων των προσφευγόντων έγιναν με κριτήριο το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 (προστασία της περιουσίας), έκρινε ότι οι περικοπές αυτές αποτελούσαν ένα αναλογικό περιορισμό του δικαιώματος των προσφευγόντων στην προστασία της ιδιοκτησίας τους . Υπό το φως των εξαιρετικών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και με δεδομένη την περιορισμένη και προσωρινή φύση των περικοπών στις συντάξεις, η πορτογαλική κυβέρνηση κατάφερε να εξισορροπήσει την κατάσταση μεταξύ των συμφερόντων του κοινού και την προστασία του ατομικού δικαιώματος των προσφευγόντων για την απολαβή των συντάξεων τους.

 

Σχόλια