ΕΔΔΑ: Όχι στην έκδοση του κατηγορούμενου για τρομοκρατία Abu Qatada στην Ιορδανία

0

Το δικαστήριο θεώρησε νόμιμη την συμφωνία των δύο χωρών που ρυθμίζει ζητήματα έκδοσης, έκρινε όμως ότι δεν υπάρχουν εν προκειμένω επαρκείς εγγυήσεις πως ο κατηγορούμενος θα έχει μία δίκαιη δίκη.

Η υπόθεση αφορούσε την έκδοση του Abu Qatada, ο οποίος θεωρείται το δεξί χέρι του Οσάμα Μπιν Λάντεν στην Ευρώπη. Το 2009 βρετανικό δικαστήριο είχε αποφασίσει την έκδοσή του στην Ιορδανία με σκοπό να δικαστεί, ο Qatada όμως προσέφυγε ενώπιον του ΕΔΔΑ ισχυριζόμενος ότι με την έκδοση διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο να καταδικαστεί λόγω της χρήσης αποδεικτικού υλικού που προέκυψε κατόπιν βασανισμού του.

Το δικαστήριο εξέτασε αρχικά την ισχύ της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Βρετανίας και Ιορδανίας αναφορικά με την έκδοση υπόπτων. Δέχθηκε ότι είναι νόμιμη, εφόσον η έκδοση εξαρτάται από την αίρεση της παροχής επαρκών και συγκεκριμένων διπλωματικών εγγυήσεων, ότι το πρόσωπο που εκδίδεται δεν θα τύχει απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Στην περίπτωση του Al Qatada, έκρινε ότι πιθανολογείται βασίμως παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Καθώς η Ιορδανία –ένα κράτος όπου τα βασανιστήρια χρησιμοποιούνται ευρέως για την εξαγωγή ομολογιών από τους κατηγορουμένους – δεν έδωσε συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι αποδείξεις-προϊόντα βασανιστηρίων δεν θα επιβαρύνουν τη θέση του Qatada, το δικαστήριο σκέφτηκε ότι τυχόν έκδοσή του θα έθετε σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματά του.
Είναι η πρώτη φορά που το ΕΔΔΑ παρακωλύει την έκδοση προσώπου για λόγους προστασίας του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Η υπουργός Theresa May δήλωσε: «Είμαστε απογοητευμένοι με την απόφαση. Θα εξετάσουμε όλες τις νομικές επιλογές που έχουμε. Στο μεταξύ ο Qatada θα παραμείνει στη Βρετανία υπό κράτηση. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε υπόψη ότι η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία της Βρετανίας να εκδίδει άλλα διωκόμενα πρόσωπα στο μέλλον».

Ο εκνευρισμός της βρετανικής κυβέρνησης για το περιεχόμενο της απόφασης φάνηκε και από την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ντείβιντ Κάμερον μέσω του εκπροσώπου του: «Συζητάμε εδώ και τόσο καιρό για την αναμόρφωση του ΕΔΔΑ και μέσω της βρετανικής προεδρίας που έχουμε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ένα πράγμα που πρέπει να γίνει σαφές στο δικαστήριο είναι ότι οφείλει να επικεντρώνεται στις υποθέσεις που του αναλογούν και να μην λειτουργεί ως εφετείο για αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων».

 

Σχόλια