ΕΕ: «Φακέλωμα» και για τα βρέφη εξετάζουν οι «27»

0

Οι κυβερνήσεις των «27» της ΕΕ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ακόμη και από βρέφη, στο πλαίσιο των μέτρων που προωθεί η Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ήδη τα μέλη της Ε.Ε. έχουν καταλήξει στην υποχρεωτική λήψη των αποτυπωμάτων από το 12ο έτος της ηλικίας για όλες τις χώρες-μέλη και σε μικρότερη ηλικία για όποιο κράτος το προκρίνει. Χαρακτηριστικό δε, είναι το παράδειγμα της Βρετανίας, όπου εφαρμόζεται η λήψη αποτυπωμάτων από το 5ο έτος.

Όπως φαίνεται από τα πρακτικά των συζητήσεων της Επιτροπής, που επικαλείται η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ», μέχρι στιγμής το 6ο έτος κρίθηκε γενικώς η καλύτερη ηλικία για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, για τον απλούστατο λόγο ότι σε μικρότερη ηλικία απαιτείται- όπως λένε οι ειδικοί- πιο εξελιγμένη τεχνολογία για την επεξεργασία τους.