ΕΕ: Ανάγκη για ενιαία πολιτική στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

0

Έκθεση επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητά τη χάραξη νέων κατευθυντηρίων γραμμών, σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους επιλέγουν να ζητήσουν διαγνωστικές εξετάσεις στα έμβρυά τους που δημιουργήθηκαν με εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertilisation – IVF).

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση είναι η πρακτική της διενέργειας εξετάσεων σε έμβρυα, προκειμένου να ανιχνευθούν σοβαρές γενετικές διαταραχές και παθήσεις όπως είναι η νόσος του Huntington, η αιμορροφιλία και η ινοκυστική νόσος, προτού αυτά εμφυτευτούν στη μητέρα.

Δεδομένου ότι είναι η πρώτη έκθεση που παρέχει μία πλήρη εικόνα της εν λόγω πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύει ότι η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση αποτελεί καθιερωμένη πρακτική σε πολλά κράτη μέλη, πλην όμως οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις, τα πρότυπα και οι απαιτήσεις διαπίστευσης παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Η έκθεση, την οποία εκπόνησε η επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής και το Κοινό Κέντρο Ερευνών, σε συνεργασία με σειρά ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, θα συμβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις σήμερα παρεχόμενες υπηρεσίες στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.

Τα κυριότερα ευρήματα της εν λόγω μελέτης προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2006 σε περισσότερα από 160 κέντρα ανά την Ευρώπη, στα οποία υπάρχει δυνατότητα διενέργειας προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGD/ΠΓΔ).

Στην έρευνα εντοπίστηκαν 53 κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες PGD/ΠΓΔ σε 16 χώρες της ΕΕ και στην Ελβετία, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία, το Βέλγιο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκθεση διαπίστωσε μετακινήσεις ασθενών στην Ευρώπη με σκοπό τη διενέργεια ΠΓΔ, κυρίως για νομικούς και οικονομικούς λόγους, αλλά, επίσης, και επειδή δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα στους τόπους διαμονής τους.

Οι κυριότερες χώρες υποδοχής είναι η Ισπανία, το Βέλγιο και η Τσεχική Δημοκρατία, οι οποίες δέχονται γονείς που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Σχόλια