spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔιεθνήΕΕ: Αναθεώρηση του ενωσιακού καταλόγου με τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας

ΕΕ: Αναθεώρηση του ενωσιακού καταλόγου με τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα αναθεωρημένα συμπεράσματα σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Εκτός από τις 8 περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο, η ΕΕ αποφάσισε επίσης να συμπεριλάβει τις ακόλουθες περιοχές δικαιοδοσίας στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας:

  • Νήσοι Κάιμαν,
  • Παλάου,
  • Παναμάς,
  • Σεϋχέλλες

Οι εν λόγω περιοχές δικαιοδοσίας δεν υλοποίησαν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που είχαν υποσχεθεί εντός της συμφωνημένης προθεσμίας.

Το παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων, το οποίο καλύπτει τις περιοχές δικαιοδοσίας με εκκρεμείς δεσμεύσεις, περιλαμβάνει τις παρατάσεις προθεσμιών που έχουν χορηγηθεί σε 12 περιοχές δικαιοδοσίας προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Οι περισσότερες από τις παρατάσεις προθεσμιών αφορούν αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς χρηματοπιστωτικό κέντρο, οι οποίες έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεών τους.

16 περιοχές δικαιοδοσίας (Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρμενία, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζε, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Πράσινο Ακρωτήριο, Νήσοι Κουκ, Κουρασάο, Νήσοι Μάρσαλ, Μαυροβούνιο, Ναουρού, Νιούε, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Βιετνάμ) κατάφεραν να εφαρμόσουν όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να συμμορφωθούν με τις αρχές της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα πριν από τη συμφωνηθείσα προθεσμία και, ως εκ τούτου, διαγράφονται από το παράρτημα ΙΙ.

«Οι εργασίες για τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας βασίζονται σε μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης, εποπτείας και διαλόγου με περίπου 70 περιοχές δικαιοδοσίας τρίτων χωρών. Από την έναρξη της διαδικασίας αυτής, 49 χώρες έχουν εφαρμόσει τις αναγκαίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις για να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της ΕΕ. Πρόκειται για αναμφισβήτητη επιτυχία. Οι εργασίες ωστόσο συνεχίζονται και πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία όπου η μεθοδολογία και τα κριτήρια μας επανεξετάζονται διαρκώς», δήλωσε ο κ. Zdravko Marić, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας.

Ο κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, ο οποίος αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολόγηση όπως ορίζεται από το Συμβούλιο, έχει ως στόχο να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καταρτίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο 2017 και βασίζεται σε μια συνεχή και δυναμική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας:

  • θεσπίζονται κριτήρια σύμφωνα με διεθνή φορολογικά πρότυπα,
  • ελέγχεται αν οι διάφορες χώρες πληρούν τα κριτήρια αυτά,
  • αναπτύσσεται διάλογος με τις χώρες που δεν τα πληρούν,
  • καταχωρούνται στον κατάλογο και διαγράφονται από αυτόν χώρες που δεσμεύονται ή προχωρούν σε δράση για τη συμμόρφωση,
  • παρακολουθούνται οι εξελίξεις ώστε να βεβαιώνεται ότι οι περιοχές δικαιοδοσίας δεν υπαναχωρούν από προηγούμενες μεταρρυθμίσεις.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει περιοχές δικαιοδοσίας που είτε δεν συμμετείχαν σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη φορολογική διακυβέρνηση είτε δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της ΕΕ εγκαίρως.

Οι περιοχές δικαιοδοσίας που δεν πληρούν ακόμη όλα τα διεθνή φορολογικά πρότυπα αλλά έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις θεωρούνται συνεργάσιμες και περιλαμβάνονται σε έγγραφο με τον τίτλο «Κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ» (παράρτημα II). Η Ομάδα «Κώδικας Δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων)του Συμβουλίου παρακολουθεί εάν οι περιοχές δικαιοδοσίας θεσπίζουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις εντός των συμφωνημένων προθεσμιών. Όταν μια περιοχή δικαιοδοσίας εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της, αφαιρείται από το Παράρτημα ΙΙ.

Οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δικαιοδοσίες τρίτων χωρών είχαν ως προθεσμία τα τέλη του 2019, και η μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο παρακολουθήθηκε στενά σε τεχνικό επίπεδο από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Το Συμβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία και επικύρωσε την αναθεωρημένη πορεία ως προς τις δεσμεύσεις που εκκρεμούν.

Το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να εξετάζει τακτικά και να επικαιροποιεί τον κατάλογο τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες υπό εξέλιξη για την τήρηση των δεσμεύσεων εκ μέρους των περιοχών δικαιοδοσίας και τα εξελισσόμενα κριτήρια διαλογής που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την κατάρτιση του καταλόγου.

Παράλληλα, όσον αφορά τα «αμυντικά» μέτρα έναντι των περιοχών δικαιοδοσίας που περιέχονται στον κατάλογο, το Συμβούλιο εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2019 κατευθυντήριες γραμμές για τον περαιτέρω συντονισμό των εθνικών αμυντικών μέτρων στον φορολογικό τομέα έναντι των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας. Κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 ένα νομοθετικό αμυντικό μέτρο στον τομέα της φορολογίας έναντι των περιοχών δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με στόχο την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης των εν λόγω περιοχών δικαιοδοσίας με τα κριτήρια ελέγχου του Κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη δίκαιη φορολογία και τη διαφάνεια.

Lawjobs