ΕΕ: Απαγορεύεται το σφυροδρέπανο ως εμπορικό σήμα μάρκας ρούχων

0

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2006, όταν η εταιρεία Couture Tech Ltd- την οποία χειρίζεται ανώνυμος Ρώσος σχεδιαστής, και  η οποία εδρεύει στις βρετανικές Παρθένες Νήσους- είχε καταθέσει αίτηση ενώπιον του Γραφείου Κοινοτικών Σημάτων για να της αναγνωριστεί το σφυροδρέπανο ως σήμα της μάρκας ρουχισμού. Το Γραφείο απέρριψε την αίτηση με την αιτιολογία ότι το σύμβολο γινόταν αντιληπτό ως αντίθετο στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη από μεγάλο μέρος του πληθυσμού που διαβιούσε σε χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, για παράδειγμα Ουγγαρία, Λετονία και Τσεχία.

Η αρνητική απάντηση του Γραφείου οδήγησε την εταιρεία σε άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (General Court) για ακύρωση της απόφασης. Ούτε όμως το εδρεύον στο Λουξεμβούργο Δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία του σχεδιαστή, αφού οι δικαστές μνημόνευσαν την εθνική νομοθεσία της Ουγγαρίας που απαγορεύει το σφυροδρέπανο ρητά ως σύμβολο δεσποτείας. Συνεπώς, λόγοι αναγόμενοι στην άσκηση πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν να ερμηνεύονται οι αόριστες νομικές έννοιες των «χρηστών ηθών» και της «δημόσιας τάξης» στο πλαίσιο των ηθικών κριτηρίων που δέχονται τα κράτη-μέλη. Από τη στιγμή που έστω και ένα κράτος-μέλος θίγεται με την αναγνώριση του πρώην κομμουνιστικού πολιτικού συμβόλου ως νυν εμπορικό σήμα, δεν χρειάζεται να ερευνηθεί η στάση των άλλων κρατών-μελών για να διαγνωστεί η ύπαρξη αντίθεσης και να δρομολογηθεί η απόρριψη της αίτησης.

Η προσφεύγουσα εταιρεία έχει πλέον μόνο δικαίωμα άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της δικαστικής απόφασης, για νομικές όμως πλημμέλειες και όχι για ουσιαστικούς λόγους.

                                                                                             

Σχόλια