Ε.Ε: Απλοποίηση των διαδικασιών για τις δράσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης

0

Ο Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, παρουσίασε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταστήσουν το Ταμείο ταχύτερο και απλούστερο ως προς τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα διασαφηνίσουν τα κριτήρια αξιοποίησης του.

Η νέα νομοθετική πρόταση απλουστεύει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε η οικονομική βοήθεια να μπορεί να καταβάλλεται ταχύτερα. Στα προτεινόμενα μέτρα επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα προκαταβολών. Διευκρινίζεται δε με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιος και τι θα είναι επιλέξιμο, ειδικά για τις περιφερειακές καταστροφές. Πέραν τούτου, προτρέπεται στα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη των καταστροφών και στις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Οι αρχές του Ταμείου δεν έχουν αλλάξει, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται, εκτός του κανονικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Hahn, «Πρέπει να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στην παροχή βοήθειας στις χώρες για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψή τους, μετά από καταστροφές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί σαφή έκφραση αλληλεγγύης για τη βοήθεια περιφερειών και χωρών της Ευρώπης που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν θα κάνουν το Ταμείο Αλληλεγγύης ταχύτερο, σαφέστερο και απλούστερο στη χρήση. Επίσης, θα ενθαρρύνουν τις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους πρωτίστως για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστροφών

Από την ίδρυσή του το 2002, το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει ανταποκριθεί σε 52 καταστροφές σε όλη την Ευρώπη, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ξηρασία, καταιγίδες και πλημμύρες, ενώ 23 χώρες έχουν λάβει χρηματική υποστήριξη ύψους άνω των 3,2 δισ. ευρώ. Αν οι σχετικές προτάσεις εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ένωσης, οι πληγείσες από καταστροφές χώρες και περιφέρειες μπορούν να αναμένουν σημαντική βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης.