Ε.Ε: Αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τα καλλυντικά

0

Αυστηρότερους κανόνες για την παρασκευή καλλυντικών και την εισαγωγή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με το νέο κανονισμό, με τον οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως όλες οι σχετικές επιχειρήσεις, θεσπίζονται αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και εισάγονται ρυθμίσεις για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η εισαγωγή του «υπεύθυνου προσώπου».
Πρόκειται για μια ρύθμιση, βάσει της οποίας επιτρέπεται η διάθεση καλλυντικών προϊόντων, μόνο εάν έχει οριστεί «υπεύθυνο» κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός της Ένωσης. Τέλος, θεσπίζεται κατάλογος κριτηρίων, σχετικά με τα διαφημιστικά μηνύματα. Οι παρασκευαστές δηλαδή που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν έναν μήνυμα για το προϊόν τους, π.χ. «48ωρη δράση και προστασία», θα πρέπει να ακολουθούν έξι κοινά κριτήρια: νομική συμμόρφωση, ειλικρίνεια, τεκμηρίωση, τιμιότητα, διαφάνεια και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων, ενώ οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ελέγχουν τα σχετικά μηνύματα, βάσει αυτών των κριτηρίων.