ΕΕ: χωρίς τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ οι εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού από χώρες εκτός ΕΕ

0

Η Επιτροπή αποφάσισε την 3/4 να εγκρίνει τα αιτήματα των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα οποία ζητείται προσωρινή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ στις εισαγωγές ιατρικών συσκευών και προστατευτικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες, ώστε να συμβάλει στην καταπολέμηση του κορονoϊού. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί, από οικονομική άποψη, ο εφοδιασμός των γιατρών, των νοσηλευτών και των ασθενών με τον ιατρικό εξοπλισμό που χρειάζονται απεγνωσμένα.

Η Επιτροπή ενέκρινε ταχέως τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη.

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει μάσκες και προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς και διαγνωστικά κιτ, αναπνευστήρες και άλλο ιατρικό εξοπλισμό. Θα ισχύσει για περίοδο 6 μηνών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα όσον αφορά τη σημερινή απόφαση. Παρακολουθείστε το εδώ.

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε τα εξής: «Σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι ζωτικής σημασίας ο ιατρικός εξοπλισμός και οι ιατρικές συσκευές να φθάνουν γρήγορα εκεί όπου χρειάζονται. Με την απαλλαγή από τους δασμούς και τον ΦΠΑ στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει την πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. Θέλω να εκφράσω ξανά τον βαθύ σεβασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου προς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε όλη την Ευρώπη. Το σημερινό μέτρο αναμένεται να τους βοηθήσει να λάβουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται για την ατομική τους προστασία και για να συνεχίσουν να σώζουν ζωές.»

Στις 20 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, να υποβάλουν αίτημα για τη χορήγηση απαλλαγής από τους δασμούς και τον ΦΠΑ στις εισαγωγές προστατευτικού και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες. Όλα τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλαν σχετικό αίτημα. Η σημερινή απόφαση ισχύει αναδρομικά από τις 30 Ιανουαρίου.

Ιστορικό

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ διαθέτει εργαλεία για έκτακτες καταστάσεις με σκοπό την παροχή βοήθειας σε θύματα καταστροφών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της άνευ προηγουμένου κρίσης στον τομέα της υγείας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός.

Η τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου] προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς «υπέρ των θυμάτων καταστροφών». Μπορεί να εφαρμόζεται σε εισαγωγές που πραγματοποιούνται από κρατικούς οργανισμούς ή εγκεκριμένους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Για την χορήγηση της απαλλαγής, απαιτείται απόφαση της Επιτροπής, η οποία ενεργεί κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Ομοίως, η νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ (οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου) περιέχει αντίστοιχες διατάξεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών.

Σχόλια