ΕΕ: Διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη για διασυνοριακές αξιώσεις

0

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2013, ενώ σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν καταναλωτές, επιχειρήσεις και πολίτες υποβάλλοντας χρήσιμες παρατηρήσεις για πιθανές βελτιώσεις στον υφιστάμενο μηχανισμό επίλυσης διασυνοριακών μικροδιαφορών. Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο επίλυσης μικροδιαφορών (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 861/2007) προσφέρει έναν φθηνό, εύκολο και χωρίς πολύπλοκες νομικές διαδικασίες τρόπο επίλυσης διασυνοριακών διαφορών, για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή στο ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα η χρήση της στην πράξη να είναι αρκετά περιορισμένη. Αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι ακριβώς η συλλογή εμπειριών από καταναλωτές και επιχειρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η διαδικασία μικροδιαφορών και η διερεύνηση πιθανών εκσυγχρονιστικών και βελτιωτικών παρεμβάσεων για να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεσματικότερη. «Η αναζήτηση διασυνοριακών ευκαιριών είναι ένας τρόπος για να βρίσκουν οι καταναλωτές τις καλύτερες ευκαιρίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Οι αγορές μέσω του διαδικτύου διευκολύνουν ακόμα πιο πολύ την πρόσβαση στις εν λόγω ευκαιρίες. Μερικές φορές όμως, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα: ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα ή με την παράδοσή τους. Προκειμένου να αποφεύγονται δύσκολες, δαπανηρές και χρονοβόρες νομικές διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές στην Ευρώπη, ούτως ώστε να μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους», σχολίασε σχετικά η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, Viviane Reding.

Σχόλια