ΕΕ: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, Federica Mogherini, σχετικά με την αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και τη Σεβαστούπολη

0

Πέντε χρόνια μετά την παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει και εξακολουθεί να καταδικάζει αυτές τις πράξεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν άμεση απειλή για τη διεθνή ασφάλεια, με σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή έννομη τάξη που διαφυλάσσει την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και την κυριαρχία όλων των κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη εφαρμογή της πολιτικής της μη αναγνώρισης, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστικών μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν παρόμοια μέτρα μη αναγνώρισης, σύμφωνα με την απόφαση 68/262 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία έχουν οδηγήσει σε επικίνδυνη αύξηση των εντάσεων στα στενά Κερτς και στην Αζοφική θάλασσα. Η αδικαιολόγητη χρήση βίας από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας στις 25 Νοεμβρίου 2018 αποτελεί υπενθύμιση των αρνητικών επιπτώσεων της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στην περιφερειακή σταθερότητα.

Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τη Ρωσία να απελευθερώσει άνευ όρων και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα μέλη του πληρώματος, τα σκάφη και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας που κρατά παράνομα. Εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, η Ρωσία θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματά τους για νομική εκπροσώπηση και πρόσβαση των προξενικών αρχών και να παρέχει κατάλληλη ιατρική περίθαλψη στα μέλη του πληρώματος που έχουν τραυματιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την κατασκευή της γέφυρας Κερτς χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας, η οποία συνιστά περαιτέρω παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Η ΕΕ αναμένει από τη Ρωσία να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ελεύθερη διέλευση όλων των σκαφών μέσω των Στενών Κερτς από και προς την Αζοφική θάλασσα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι παράνομοι περιορισμοί στη διέλευση αυτή έχουν αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τους λιμένες της Ουκρανίας στην Αζοφική θάλασσα και ολόκληρη την περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει και δεν θα αναγνωρίσει τη διεξαγωγή εκλογών από τη Ρωσική Ομοσπονδία στη χερσόνησο της Κριμαίας. Η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, έχει επιβληθεί στους κατοίκους της Κριμαίας ρωσική ιθαγένεια και επιστράτευση στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μετά την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Οι κάτοικοι της χερσονήσου αντιμετωπίζουν συστηματικούς περιορισμούς θεμελιωδών ελευθεριών, όπως της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας των πεποιθήσεων, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος της ειρηνικής συνάθροισης. Σύμφωνα με την απόφαση 73/263 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 22ας Δεκεμβρίου 2018, είναι ζωτικής σημασίας οι περιφερειακοί και διεθνείς μηχανισμοί παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη.

Τα δικαιώματα των Τατάρων της Κριμαίας έχουν παραβιαστεί σοβαρά με το κλείσιμο μέσων ενημέρωσής τους, με την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του «Mejlis», του αυτοδιοικούμενου φορέα τους, και με τη δίωξη των ηγετών του και μελών της κοινότητάς τους. Η ΕΕ αναμένει από τη Ρωσία να ακυρώσει αυτές τις αποφάσεις και να τερματίσει την πίεση στην κοινότητα των Τατάρων της Κριμαίας. Πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των Τατάρων της Κριμαίας, των Ουκρανών και όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χερσονήσου να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τον πολιτισμό, την πολιτισμική κληρονομιά, τις παραδόσεις, την εκπαίδευση και την ταυτότητά τους. Η Ρωσία πρέπει επίσης να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης, η οποία έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την παράνομη προσάρτηση.

Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για την άμεση απελευθέρωση των Oleh Sentsov, Edem Bekirov, Oleksandr Kolchenko, Mykola Semena, Volodymyr Balukh, Emir-Usein Kuku καθώς και όλων των προσώπων που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί στη χερσόνησο της Κριμαίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Οι δημοσιογράφοι, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δικηγόροι υπεράσπισης θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα και χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις και εκφοβισμό.

Η ΕΕ ζητεί να τηρηθούν πλήρως στη χερσόνησο οι διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις παραβίασης και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναγκαστικές εξαφανίσεις, βασανιστήρια και δολοφονίες, βία, πολιτικά υποκινούμενες διώξεις, διακρίσεις και παρενόχληση θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά. Η πλήρης, ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση των διεθνών φορέων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, εξακολουθεί να έχει υψίστη σημασία. Η ΕΕ υπενθυμίζει την απόφαση 73/263 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 22ας Δεκεμβρίου 2018, και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας δυνάμει του εφαρμοστέου διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σχόλια