ΕΕ: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου, κ. Josep Borrell,για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου στις 3/5

0

“Την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, αποτίουμε φόρο τιμής στον κρίσιμο ρόλο της δημοσιογραφίας για τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου στις δημοκρατικές κοινωνίες και για την προαγωγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχει καταστήσει προφανέστατη τη σπουδαιότητα του έργου του Τύπου. Σε περιόδους αβεβαιότητας, περισσότερο από ποτέ, η πρόσβαση σε αξιόπιστες και ελεγμένες πληροφορίες, απαλλαγμένες από αθέμιτες παρεμβάσεις και επιρροές, είναι ζωτικής σημασίας και συμβάλλει στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών κοινωνιών. Το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες ως πρόσχημα για την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου είναι ανησυχητικό.

Παρά τους πρόσθετους κινδύνους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο συνεχίζουν το κρίσιμο έργο τους, ενίοτε υπό δύσκολες συνθήκες. Δίνουν φωνή στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, μεριμνώντας ώστε να γίνουν γνωστές οι ιστορίες τους. Μεταδίδουν μαρτυρίες από λιγότερο προσβάσιμες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συγκρούσεων. Παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας σε διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίες είναι συχνά καταστροφικές, καθώς και ενθαρρυντικές ιστορίες αλληλεγγύης και θάρρους.

Ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι καίριος για τη διευκόλυνση του διαλόγου σχετικά με το πώς μπορούν οι κοινωνίες να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα και, εντέλει, πώς μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια, την ευημερία και τη βιωσιμότητά τους. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να επιτελούν το έργο τους ελεύθερα. Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η ελευθερία του Τύπου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατικών κοινωνιών, που μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο αν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές.  Η δημοσιογραφία συμβάλλει στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Σε πάρα πολλές χώρες, οι δημοσιογράφοι υπόκεινται σε περιοριστική νομοθεσία, κάποιες φορές με πρόσχημα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της COVID-19, η οποία υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου. Τα φαινόμενα διακοπής της λειτουργίας του διαδικτύου και συγκεκριμένων ιστοτόπων πολλαπλασιάζονται. Οι δημοσιογράφοι, ιδίως οι γυναίκες, πέφτουν θύματα εκστρατειών δυσφήμισης, οικονομικών πιέσεων και επιθέσεων από κυβερνητικά ή κομματικά μέσα ενημέρωσης, που συχνά τις αναγκάζουν να αυτολογοκρίνονται. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι υφίστανται παρενόχληση, συλλαμβάνονται ή φυλακίζονται αυθαίρετα.  Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί επιτελούν το έργο τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον κοινωνικοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης. Διατηρώντας την άτεγκτη στάση της όσον αφορά την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης, η ΕΕ εστιάζει επίσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία COVID-19. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προώθηση αξιόπιστων πηγών, ο υποβιβασμός ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν βασίζονται στην ευσυνειδησία θαρραλέων δημοσιογράφων, αφοσιωμένων στο έργο τους, οι καθημερινές προσπάθειες των οποίων καθιστούν τις κοινωνίες μας πιο ασφαλείς, δίκαιες και δημοκρατικές.

Σήμερα, η ΕΕ επαναλαμβάνει με έμφαση ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τον καίριο ρόλο των ανεξάρτητων και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ελευθερία του Τύπου είναι δικαίωμα, όχι μόνο των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, αλλά του καθενός μας.”

Σχόλια