ΕΕ: διόρισε νέο Ειδικό Εντεταλμένο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

0

Το Συμβούλιο διόρισε τον Johann Sattler ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο κ. Sattler θα αναλάβει επίσης καθήκοντα αρχηγού της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σεράγεβο.

Αντικαθιστά τον Lars-Gunnar Wigemark, ο οποίος είχε διοριστεί το 2015. Ο κ. Sattler αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και διορίζεται αρχικά για θητεία δύο ετών.

Η εντολή του βασίζεται στους ακόλουθους στόχους πολιτικής της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη:

-να συνεχίσει την πρόοδο στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης
-να εργασθεί για μια σταθερή, βιώσιμη, ειρηνική, πολυεθνική και ενωμένη χώρα που να συνεργάζεται ειρηνικά με τους γείτονές της
-να εργασθεί ώστε η χώρα να μπει σε αμετάκλητη τροχιά ένταξης στην ΕΕ, μετά τη δημοσίευση της γνώμης της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησής της στις 29 Μαΐου 2019

Σε όλη την προηγούμενη εμπειρία του, και τώρα ως πρέσβης της Αυστρίας στην Αλβανία, ο Johann Sattler είχε ιδιαίτερη επαφή με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ προάγουν τις πολιτικές και τα συμφέροντα της Ένωσης σε ορισμένες περιοχές και χώρες, καθώς και ζητήματα που προβληματίζουν ή ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως την ΕΕ. Παίζουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να παγιωθούν οι μεταρρυθμίσεις, η σταθερότητα και το κράτος δικαίου. Οι πρώτοι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ διορίστηκαν το 1996. Σήμερα, η ΕΕ διαθέτει οκτώ Ειδικούς Εντεταλμένους, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής ασφαλείας, κας Federica Mogherini.

Η απόφαση εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία στις 8 Αυγούστου 2019.

Σχόλια