ΕΕ: Ενισχύονται τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή [Link] της, ενημερώνει τους Ευρωπαίους πολίτες για την υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων, με τα οποία ενισχύονται τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές.

Με τα νέα νομοθετικά μέτρα, προβλέπεται η αποσαφήνιση του όρου «έκτακτες περιστάσεις». Να σημειωθεί ότι όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, οι αερομεταφορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στους επιβάτες για ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πτήσεων. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ως «έκτακτες» ορίζονται οι περιστάσεις, οι οποίες δε συνδέονται αναπόσπαστα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του οικείου αερομεταφορέα και διαφεύγουν από τον αποτελεσματικό έλεγχό του. Η πρόταση προχωρά πέραν αυτού και περιέχει επίσης παραδείγματα περιστάσεων που θεωρούνται έκτακτες. Για παράδειγμα, οι φυσικές καταστροφές ή οι απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας θα πρέπει να θεωρηθούν έκτακτη περίσταση, αλλά όχι τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης των αεροσκαφών. Με το συγκεκριμένο ορισμό, στόχος είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες.

Επίσης, προβλέπεται η αναγνώριση νέων δικαιωμάτων σε περίπτωση αναπρογραμματισμού, απώλειας συσκευών κ.α. και προτείνεται η ενίσχυση της εποπτείας των αερομεταφορέων από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

«Είναι πολύ σημαντικό τα δικαιώματα των επιβατών να μην υπάρχουν μόνο στο χαρτί. Όλοι μας πρέπει να είμαστε σε θέση να στηριζόμαστε σε αυτά όταν τα έχουμε περισσότερο ανάγκη. Γνωρίζουμε ότι η πραγματική προτεραιότητα που έχουν οι καθηλωμένοι επιβάτες είναι απλώς να πάνε στα σπίτια τους. Γι’ αυτό εστιαζόμαστε στην ενημέρωση, την φροντίδα και την αποτελεσματική μεταφορά με άλλες πτήσεις. Στόχος είναι οι επιβάτες να μεταφέρονται εκεί που επιθυμούν το ταχύτερο δυνατό και ταυτόχρονα να παρέχεται στις αεροπορικές εταιρείες ο απαιτούμενος χρόνος για να επιλύουν τα προβλήματα», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα μεταφορών, Siim Kallas.

Σχόλια