Ε.Ε: Επιβολή υψηλού ΦΠΑ εμποδίζει την ανάπτυξη των ψηφιακών εκδόσεων

0

Στις χώρες τη Ευρώπης οι ψηφιακές εκδόσεις πλήττονται από την επιβολή υψηλού ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τα ποσοστά φόρου σε αυτές να είναι τετραπλάσια από εκείνα που ισχύουν για τα παραδοσιακά μέσα όπως τα βιβλία και οι εφημερίδες.

Χαρακτηριστικό είναι η περίπτωση της Βρετανίας, όπου τα παραδοσιακά μέσα έχουν ΦΠΑ 0% τα ψηφιακά υπόκεινται σε ΦΠΑ 17,5 %.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, σύμφωνα και με την αναφορά της εταιρίας KPMG, είναι αφ’ενός μεν οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και διακίνησης ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αφού το περιθώριο κέρδους είναι μικρό, αφετέρου δε η ανάπτυξη νέων προϊόντων να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Σχόλια