Ε.Ε: Έρευνα για καταχρηστικές πρακτικές τηλεπικοινωνιακών παρόχων

0

Έρευνα διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τυχόν μονοπωλιακές πρακτικές τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε κράτη-μέλη της Ένωσης και ενδεχόμενη κατάχρηση της ηγετικής θέσης τους στην αγορά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την εν λόγω έρευνα υπαγόρευσαν ανησυχίες πως «κάποιες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες που θέτει το κοινοτικό δίκαιο, καταχρώμενες την ηγετική τους θέση στην αγορά».

Η έρευνα βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο διενέργειας ελέγχων κι «απροειδοποίητων επιθεωρήσεων», στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις των υπό εξέταση εταιρειών. Τέλος, να σημειωθεί, ότι η διάρκεια της έρευνας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των παρόχων που θα ερευνηθούν, από το βαθμό συνεργασίας τους με τα αρμόδια όργανα καθώς και από τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης.