ΕΕ: Ευρωπαϊκή διαβούλευση για τα διεθνή διαζύγια

0

Στα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμη τα διεθνή ζευγάρια σε όλη την Ευρώπη για τη διευθέτηση διασυνοριακών διαφορών σε θέματα γάμου και γονικής μέριμνας, αναφέρεται έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη ώστε να μπορούν οι διεθνείς οικογένειες να έχουν σαφές νομικό πλαίσιο σε περιπτώσεις όπως τα διαζύγια.
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί από σήμερα μέχρι τις 18 Ιουλίου, ευρεία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές λύσεις, καθώς και εκστρατεία ευαισθητοποίησης όσον αφορά το πού μπορούν να βρίσκουν βοήθεια και ποιοι κανόνες ισχύουν για τις διεθνείς οικογένειες που αποφασίζουν να χωρίσουν.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ έχουν προσφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες όσον αφορά τη διευθέτηση διασυνοριακών διαφορών στον τομέα του γάμου και της γονικής μέριμνας. Ωστόσο, καταδεικνύει και ορισμένες σημαντικές ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα:

Σε σχέση με τους κανόνες που ορίζουν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου σε υποθέσεις γαμικών διαφορών και γονικής μέριμνας, η απουσία ενιαίου και διεξοδικού κανόνα σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία που να καλύπτει όλες τις καταστάσεις οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και άνιση πρόσβαση των πολιτών της Ένωσης στη δικαιοσύνη.

Επίσης, η απρόσκοπτη εφαρμογή των αποφάσεων σε υποθέσεις γάμου και γονικής μέριμνας δεν είναι ακόμη απόλυτα εγγυημένη, δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες αποφάσεων χρειάζεται ακόμη και σήμερα να υποβάλλονται σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, προτού αναγνωριστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ακόμη, αποφάσεις που εκδίδονται στα άλλα κράτη-μέλη συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω αποκλίσεων μεταξύ των δικονομικών κανόνων των κρατών-μελών,
π.χ. όσον αφορά την ακρόαση του παιδιού.
Τέλος, επισημαίνεται ακόμη ότι η συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών μπορεί να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του παιδιού σε περιπτώσεις απαγωγής.

«Η διάλυση μιας οικογένειας αποτελεί εκ φύσεως πάντα δύσκολη υπόθεση και όταν γίνεται διασυνοριακά, προκύπτουν πρόσθετες νομικές δυσκολίες λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα δικαιοσύνης, Βίβιαν Ρέντινγκ, ενώ πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της διαβούλευσης πολίτες, δικηγόροι, δικαστές, εθνικές αρχές και ενδιαφερόμενες ΜΚΟ μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τα μέτρα που θα πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ, έτσι ώστε να διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο τα διεθνή ζευγάρια.

 

Σχόλια