ΕΕ κατά Γερμανίας για την τήρηση περιβαλλοντολογικών κανόνων

0

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε νομικά μέτρα κατά της Γερμανίας υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει την οδηγία σχετικά με τα επίπεδα νιτρικών αλάτων στο νερό.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η Γερμανία παραβιάζει την οδηγία παραλείποντας να μειώσει τα επίπεδα νιτρικών αλάτων στα υπόγεια ύδατα “παρά το γεγονός ότι υποχρεούτο να αντιμετωπίσει το ζήτημα μέχρι το 2012», και καθώς αρκετές μετρήσεις είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες προ τεσσάρων ετών, ιδιαίτερα στο Βερολίνο.

Εφόσον η ΕΕ δικαιωθεί, υπολογίζεται ότι η Γερμανία θα υποχρεωθεί να καταβάλει εξαψήφιο πρόστιμο.