Ε.Ε: Λήψη επιπλέον μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης

0

Την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, υπογράμμισε η Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της για την καταπολέμηση της απάτης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σημείωσε μικρή αύξηση το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Από πλευράς δαπανών, 315 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ (το 0,25 % των δαπανών του προϋπολογισμού) αποτέλεσε αντικείμενο απάτης, σε σύγκριση με 295 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δύο υποθέσεις απάτης που αφορούν μεγάλα ποσά από τα προενταξιακά ταμεία. Από πλευράς εσόδων οι εικαζόμενες ή διαπιστωμένες περιπτώσεις απάτης ανήλθαν σε 77,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,42 % του συνόλου των πόρων που εισπράχθηκαν το 2012. Το αντίστοιχο ποσό πέρυσι ήταν 109 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή διαπίστωσε πρόοδο στον τομέα καταπολέμησης της κοινοτικής απάτης μέσω των σχετικών πρωτοβουλιών που ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η πρόταση σύστασης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη θέσπιση νέου κανονισμού για την OLAF (European Anti-Fraud Office). Ωστόσο, η Κομισιόν υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης και ενίσχυσης των στρατηγικών που ακολουθούν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων καταπολέμησης των σχετικών φαινομένων.

Όπως δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα φορολογίας, τελωνείων και εσωτερικού ελέγχου Algirdas Semeta, «Η Επιτροπή ενισχύει την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ. Οι προτάσεις που υποβάλαμε πέρυσι — μεταξύ άλλων για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας — μπορεί να επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στους απατεώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα είναι η σειρά των κρατών-μελών να δείξουν ότι δεσμεύονται στον αγώνα κατά της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προτρέπω τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε εθνικό επίπεδο κα να υποστηρίξουν τα νέα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ. Κάθε λεπτό του ευρώ που ανακτάται από τους απατεώνες είναι χρήμα που μπορεί να δαπανηθεί για το κοινό καλό».