Ε.Ε: Μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα μέτρα, για την αύξηση των μεταφορών εμπορευμάτων, μέσω του εσωτερικού, πλωτού δικτύου της Ευρώπης.

Με τις νέες προτάσεις επιδιώκεται να αξιοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα δυνατότητες των 37.000 χλμ εσωτερικού πλωτού δικτύου που διαθέτει η Ευρώπη.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, με αναβάθμιση υδατοφρακτών, γεφυρών και καναλιών ναυσιπλοΐας, καθώς και σε επενδύσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχοι των νέων ρυθμίσεων, είναι η διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων, η ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού του κλάδου και η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της απασχόλησης.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Μεταφορών, Sim Kallas, «Ήδη, κάθε χρόνο, 500 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων μεταφέρονται μέσω του εσωτερικού, πλωτού δικτύου μας. Πρόκειται για το ισοδύναμο 25 εκατομμυρίων φορτηγών. Αλλά κι αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να βοηθήσουμε την εσωτερική ναυσιπλοΐα να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα σε έναν κλάδο υψηλής ποιότητας. Είναι ανάγκη να εξαλείψουμε τα εμπόδια που ανακόπτουν την εξέλιξή του και να επενδύσουμε στις δεξιότητες των απασχολουμένων».

Σχόλια