ΕΕ : Μόνο ελληνική η φέτα

0

Επικυρώθηκε χθες με απόφασή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο η καταχώριση της ονομασίας «φέτα» ως ελληνικής Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Το Σώμα απέρριψε τις σχετικές προσφυγές της Γερμανίας και της Δανίας, οι οποίες με την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαν ζητήσει την ακύρωση της καταχώρισης της «φέτας» ως ΠΟΠ υπέρ της Ελλάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι χώρες αυτές δεν απέδειξαν ότι η εκτίμηση της Επιτροπής, η οποία είχε κρίνει ότι ο όρος «φέτα» δεν έχει καταστεί κοινή ονομασία, είναι εσφαλμένη.

Σχόλια