ΕΕ: Νέα πλατφόρμα ελέγχου της χρηστής διοίκησης στο φορολογικό τομέα

0

Μέσω της πλατφόρμας, θα καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της προόδου των κρατών – μελών αναφορικά με την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και την εξάλειψη των φορολογικών “παραδείσων”.

Η εν λόγω πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα συμμετεχόντων, όπως εκπροσώπους από εθνικές φορολογικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακοί φορείς, ΜΚΟ κ.α.) και θα απαρτίζεται από περίπου 45 μέλη.

Στόχος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής είναι να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και αποτελεσματική ανάληψη δράσης από τους φορείς των κρατών – μελών, για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, εντός του πλαισίου της ΕΕ. Επίσης, μέσω του διαλόγου, θα καθίσταται εφικτός ο καλύτερος συντονισμός και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης της ΕΕ, όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

«Οι προσπάθειές μας για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ταυτόχρονα και προσπάθειες για την προστασία της ισότιμης μεταχείρισης στο πλαίσιο των φορολογικών μας συστημάτων, της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών- μελών μας. Το διακύβευμα είναι τόσο σημαντικό που δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας», δήλωσε ο Algirdas Šemeta, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης.

Σχόλια