ΕΕ: νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα «ορφανά» έργα

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να θεσπίσει νέους νομοθετικούς κανόνες που θα ρυθμίζουν τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων για τα λεγόμενα «ορφανά έργα», για εκείνα δηλαδή που καλύπτονται μεν από πνευματικά δικαιώματα, όμως ο κάτοχός τους δεν μπορεί να εντοπισθεί με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη μέχρις στιγμής η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «ορφανά έργα» περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα του όγκου των έργων που βρίσκονται στις συλλογές των δημοσίων ιδρυμάτων και λόγω της υφιστάμενης νομοθετικής ασάφειας παραμένουν στο σκοτάδι.

Με τις επικείμενες ρυθμίσεις, στόχος είναι η ψηφιοποίηση των έργων αυτών χωρίς να προβλέπεται ανεξέλεγκτη δυνατότητα οικονομικής-εμπορικής εκμετάλλευσης καθώς η χρήση τους θα διευκολύνεται μόνο από δημόσιους οργανισμούς, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία ή δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Επιχειρείται με αυτό τον τρόπο να τεθούν κανόνες στην αναγνώριση των «ορφανών έργων», μετά από μια καλόπιστη και επιμελή αλλά εν τέλει άκαρπη αναζήτηση του κατόχου των δικαιωμάτων.

Αν ο νόμιμος κάτοχος εμφανισθεί τότε θα έχει το περιθώριο να διεκδικήσει αναδρομικά την αποζημίωση που δικαιούται για την όποια χρήση του έργου του, μέσα όμως σ’ ένα πλαίσιο προστασίας των δημόσιων φορέων από υπερβολικές χρεώσεις. Όπως τονίζει η Πολωνέζα Ευρωβουλευτής και εισηγήτρια, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, επιχειρείται να τεθούν τα θεμέλια ενός νομικά σαφούς σχεδίου που θα ανοίξει το δρόμο για την προβολή και αξιοποίηση των «ορφανών έργων» από τους δημόσιους οργανισμούς χωρίς το φόβο της εκ των υστέρων ανάγκης καταβολής υπέρογκων ποσών σε αποζημιώσεις.

Σχόλια