ΕΕ: Νέο σύμβολο στα φάρμακα υπό συμπληρωματική επιτήρηση

0

Την εμφάνιση ενός νέου συμβόλου στα φυλλάδια οδηγιών ορισμένων φαρμάκων που τελούν υπό συμπληρωματική επιτήρηση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την διευκόλυνση καταναλωτών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Την εισαγωγή του νέου συμβόλου (ανεστραμμένο τρίγωνο) ενέκρινε με πράξη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία αναθεωρήθηκε το 2010.

«Το σύμβολο αναγνωρίζεται εύκολα από τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Θα συμβάλει στην απόκτηση περισσότερων και καλύτερων πληροφοριών από αυτούς σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες ενός φαρμάκου, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να μελετηθούν διεξοδικά. Η πιο δραστήρια συμμετοχή των ασθενών στην αναφορά των παρενεργειών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης και – αφού καθιερωθεί – το νέο σύμβολο θα συμβάλει στην ενίσχυση του συστήματος που είναι ήδη ένα από τα πλέον προηγμένα παγκοσμίως», σχολίασε σχετικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την πολιτική υγείας και καταναλωτών, Tonio Borg.

Σχόλια