Ε.Ε: Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα βιοκτόνα

0

Από την 1η Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ ένας νέος κανονισμός για τα βιοκτόνα, ο οποίος θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια και θα απλουστεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης των βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα βιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν την ανάπτυξη βλαβερών οργανισμών, όπως παράσιτα και μικρόβια (π.χ. μύκητες της μούχλας, βακτηρίδια κ.λπ.). Μεταξύ των προϊόντων αυτών συγκαταλέγονται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά και ορισμένες βιομηχανικές χημικές ουσίες, όπως τα συντηρητικά υλικών.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί ορόσημο για την εσωτερική αγορά, καθώς καθιστά δυνατή την αδειοδότηση βιοκτόνων για το σύνολο της Ε.Ε, πράγμα που θα επιτρέψει στον κλάδο να θέτει άμεσα σε κυκλοφορία τα αδειοδοτούμενα προϊόντα σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης. Η συνολική εξοικονόμηση κόστους για τον κλάδο, χάρη σε αυτή την απλοποιημένη και αποτελεσματικότερη διαδικασία αδειοδότησης, ανταλλαγής δεδομένων και επιβολής υποχρεώσεων για παροχή δεδομένων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,7 δισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Ο ρόλος του οργανισμού αυτού συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεων σχετικά με την έγκριση δραστικών ουσιών και την αδειοδότηση βιοκτόνων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 

Σχόλια