ΕΕ: παράνομη ενίσχυση των κρατικών καζίνων στην Ελλάδα

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χαμηλότερη φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα που ανήκουν στο κράτος συνιστά παράνομη ενίσχυση διότι προκαλεί διακριτική φορολογική μεταχείριση υπέρ τους.

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:    
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε δύο έρευνες βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με τα ελληνικά καζίνα. Στη μία απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι πώλησης του μεριδίου 49% του ελληνικού κράτους στο καζίνο Mont Parnès ήταν σύμφωνοι με την αγορά και επομένως δεν συνιστούσαν κρατική ενίσχυση.

Στην άλλη απόφαση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η χαμηλότερη φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα που ανήκουν στο κράτος συνιστά παράνομη ενίσχυση διότι προκαλεί διακριτική φορολογική μεταχείριση υπέρ των δημοσίων καζίνων χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση».

 

 

Σχόλια