Ε.Ε: προθεσμία για την ενσωμάτωση των κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης

0

Προθεσμία δύο μηνών σε δώδεκα κράτη – μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενσωματώσουν στο ισχύον, εθνικό δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την επιβολή ποινικών
κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, θα έπρεπε να είχει ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, δέκα χώρες (Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβενία) δεν την έχουν υιοθετήσει μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, οκτώ κράτη-μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβακία) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τους κανόνες, που αφορούν στη ρύπανση
από τα πλοία. Η Οδηγία 2009/123/ΕΚ έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2010. Εάν τα κράτη – μέλη δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, εντός δύο μηνών, τα μέτρα προσαρμογής, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα παραπομπής των σχετικών υποθέσεων στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχόλια