Ε.Ε: Προσαρμογή του εργατικού δικαίου στις ανάγκες μιας ευέλικτης αγοράς

0

“”Βασικός στόχος των πιθανών αλλαγών της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει να είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για πλήρη απασχόληση, παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και κοινωνική συνοχή”” τόνισε η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου με την ευκαιρία της ψήφισης με μεγάλη πλειοψηφία της έκθεσης για τον “”Εκσυγχρονισμό του Εργατικού Δικαίου “” από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση βασίστηκε στην Πράσινη Βίβλο της Κομισιόν “”Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα””, όπου εξετάζεται ο ρόλος της εργατικής νομοθεσίας στην προώθηση για την εξασφάλιση τόσο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης με ευέλικτες θέσεις εργασίας, όσο και των δικαιωμάτων των εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Στη διαμόρφωση της Έκθεσης συνέβαλε καθοριστικά με τις 22 τροπολογίες της και η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, η οποία υπογράμμισε ότι η εργατική νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να εκσυγχρονιστεί, εάν δεν εξεταστούν πρώτα θέματα όπως η επέκταση της προστασίας στους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης, η αποσαφήνιση του πλαισίου της εξαρτημένης εργασίας και της γκρίζας ζώνης μεταξύ αυτοαπασχολουμένων και εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας κ.α.