ΕΕ: προσφυγή στον  ΠΟΕ κατά της Κολομβίας για την επιβολή αθέμιτων δασμών στις κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες

Αίτημα ενεργοποίησης της διαδικασίας εμπορικής διαφοράς

0

Σήμερα η ΕΕ προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά παράνομων μέτρων αντιντάμπινγκ που έχει επιβάλει η Κολομβία στις κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες από το Βέλγιο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.

Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε τα εξής: «Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα προς την Κολομβία για άρση των αδικαιολόγητων μέτρων, δεν έχουμε ακόμα λάβει ικανοποιητική απάντηση. Για τον λόγο αυτό, προχωρούμε τώρα στο επόμενο βήμα κινώντας διαδικασία ενώπιον του ΠΟΕ. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το πολυμερές εμπορικό σύστημα για να επιβάλλει τους κανόνες όταν άλλοι τους παραβιάζουν, ιδιαίτερα όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία της ΕΕ. Ευελπιστούμε στην ταχύτερη δυνατή επίλυση της διαφοράς, κατά προτίμηση ήδη κατά τις επικείμενες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, που αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.»

Οι δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν από την Κολομβία πριν από ένα έτος είναι ασύμβατοι με το δίκαιο του ΠΟΕ, τόσο επί της ουσίας όσο και ως προς τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη θέσπισή τους. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές εισαγωγές επί περιόδου δύο ετών κυμαίνονται από περίπου 3 % έως 8 %. Αυτοί οι αδικαιολόγητοι δασμοί περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά της Κολομβίας, επηρεάζοντας σχεδόν το 85 % των ευρωπαϊκών εξαγωγών κατεψυγμένων τηγανητών πατατών στην εν λόγω αγορά, των οποίων η αξία ανέρχεται σε περισσότερα από 19 εκατ. ευρώ ετησίως.Το πρώτο στάδιο της επίλυσης διαφορών συνίσταται σε διαβουλεύσεις διάρκειας 60 ημερών. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα δώσουν στην ΕΕ και την Κολομβία την ευκαιρία να βρουν λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων.

Αν οι διαβουλεύσεις με την Κολομβία που ζητήθηκαν σήμερα δεν οδηγήσουν σε ικανοποιητική λύση, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει από τον ΠΟΕ να συγκροτήσει ομάδα για να αποφανθεί επί των ζητημάτων που εγείρονται.Η ΕΕ παρεμβαίνει τακτικά σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης μέτρων εμπορικής άμυνας από τους εμπορικούς εταίρους μας και θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Σχόλια