ΕΕ: Προστασία του ευρώ μέσω ρυθμίσεων του ποινικού δικαίου

0

Η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην προστασία του ευρώ μέσω του ποινικού δικαίου. Ειδικότερα, στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των διασυνοριακών ερευνών και η θεσμοθέτηση μιας σειράς κυρώσεων, μεταξύ των οποίων η φυλάκιση, για τις σοβαρότερες παραβάσεις παραχάραξης. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ανάλυσης των κατασχεθέντων πλαστογραφημένων νομισμάτων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ώστε να εντοπίζονται και άλλα πλαστά νομίσματα ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Με την Οδηγία [Link], η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Επιτρόπου για θέματα δικαιοσύνης Viviane Reding, του Επιτρόπου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, Olli Rehn και του Επιτρόπου για θέματα φορολογίας, Algirdas Šemeta, υποχρεώνονται τα κράτη – μέλη να διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας για τον εντοπισμό περιπτώσεων παραχάραξης, ισοδύναμα με αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Παράλληλα, προτείνεται και η θέσπιση ελάχιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για τις σοβαρές περιπτώσεις παραγωγής και διανομής πλαστών νομισμάτων, η οποία κατ’ ανώτατο όριο θα φτάνει τουλάχιστον τα οκτώ έτη για το αδίκημα της διανομής (όπως ήδη ισχύει για το αδίκημα της παραγωγής). Με τις ρυθμίσεις αυτές, επιχειρείται η ενίσχυση της προστασίας του ευρώ, η κοινή αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων σε όλη την Ένωση καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών για τη σύλληψη των δραστών. Η V. Reding, με δηλώσεις της, επεσήμανε ότι η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και των νομισμάτων ευρώ δεν είναι πλέον δεδομένη. Πρόσθεσε δε, ότι «με τη σημερινή πρόταση, ενισχύουμε την καταπολέμηση της παραχάραξης νομισμάτων με αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και αποτελεσματικότερα μέτρα έρευνας. Η παραχάραξη νομισμάτων από το οργανωμένο έγκλημα υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στο νόμισμα και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητοι. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τα ρυθμιστικά κενά ώστε να παταχθεί η παραχάραξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Τέλος, σημειώνεται ότι από την έναρξη κυκλοφορίας του ενιαίου νομίσματος, το κόστος της παραχάραξης νομισμάτων ευρώ υπολογίζεται σε τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.

Σχόλια