Ε.Ε: Πρόταση θεσμοθέτησης Ευρωπαίου Εισαγγελέα

0

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αρμόδιας για τη διερεύνηση αδικημάτων διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων και κοινοτικής απάτης, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προσπάθειας καταπολέμησης των οικονομικών και των φορολογικών εγκλημάτων.
Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο όργανο, το οποίο θα υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο και θα διασφαλίζει την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η νέα ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, θα συντονίζει τα επί μέρους, εξουσιοδοτημένα στα κράτη-μέλη εισαγγελικά όργανα, τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των ερευνών και την άσκηση διώξεων, κατ’ εφαρμογή της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας. Επίσης, θα μεριμνά για την εξασφάλιση μιας ομοιόμορφης προσέγγισης των σχετικών ζητημάτων στις χώρες της Ένωσης, κάτι πολύ σημαντικό, ιδίως για υποθέσεις διασυνοριακού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει διαπιστωθεί ανισότητα του επιπέδου προστασίας και επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναφορικά με φαινόμενα κακοδιαχείρισης κοινοτικών πόρων, καθώς μόλις το 42,3% των σχετικών υποθέσεων διώκονται επιτυχώς, κατά μέσον όρο, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο Δικαιοσύνης Viviane Reding, η ζημία για την ΕΕ από απάτες υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, ετησίως.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος για την καταπολέμηση της απάτης Algirdas Semeta, με το νέο όργανο «θα γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης των κρατών-μελών, η επάρκεια των οποίων σταματά στα εθνικά σύνορα και στα όργανα της Ένωσης, τα οποία δεν είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνες ποινικού χαρακτήρα».

Σημειώνεται τέλος, ότι η πρόταση της Κομισιόν πρέπει να λάβει την ομόφωνη έγκριση των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αποκτήσει νομοθετική ισχύ.