ΕΕ: Προτείνει την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για το “δίκαιο εμπόριο”

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της, προτείνει την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν το “ασφαλές και δίκαιο εμπόριο”.

Η Επιτροπή, με την πρότασή της, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κανόνων ώστε να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να προστατευτούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πιο αναλυτικά, με τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, επιχειρείται η αποθάρρυνση των εμπορικών εταίρων από τη συμμετοχή τους σε αθέμιτες πρακτικές με την επιβολή υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές από χώρες που εφαρμόζουν μεθόδους στρεβλωτικές του ανταγωνισμού. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποκλίνουν από το γενικό κανόνα του «χαμηλότερου δασμού» επιβάλλοντας ένα είδος κύρωσης στα κράτη – μέλη που εφαρμόζουν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επίσης, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την επιβολή νέων κανόνων εμπορίου.

«Πρόκειται για ένα πακέτο με ουσιαστικές βελτιώσεις για τα μέρη που ασχολούνται με το εμπόριο. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι καταναλωτές», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Εμπορίου, Karel De Gucht.

Τέλος, σημειώνεται ότι η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ δεν αναμένεται να αποκτήσει ισχύ νόμου πριν το 2014.

Σχόλια