ΕΕ: Υπέρ του 40ώρου την εβδομάδα με το δικαίωμα της αυτοεξαίρεσης

0

Οι υπουργοί Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σχετικά με τις δύο κοινοτικές οδηγίες που αφορούν το χρόνο εργασίας και την προσωρινή απασχόληση.

Σε γενικές γραμμές, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι συμβασιούχοι θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση με τους μόνιμους εργαζόμενους και ότι το ανώτατο όριο εργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον η εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας το επιτρέπει, θα μπορεί να φτάσει τις 60 ή και τις 65 ώρες την εβδομάδα.

Τη συμφωνία θα πρέπει να επικυρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά το χρόνο εργασίας, οι υπουργοί Απασχόλησης της ΕΕ συμφώνησαν ότι το ανώτατο όριο είναι το 48ωρο.

Ωστόσο, η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα επιλογής επιπλέον χρόνου εργασίας έως 60 ώρες την εβδομάδα, ενώ για ορισμένα επαγγέλματα το ανώτατο όριο είναι οι 65 ώρες, εφόσον το συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι.

Επίσης, διατηρείται το δικαίωμα της λεγόμενης «αυτοεξαίρεσης», γνωστό και ως «opt-out», το οποίο ισχύει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται πάνω από δέκα εβδομάδες από τον ίδιο εργοδότη.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Επιτροπής για θέματα απασχόλησης, «μόνο αν οι εργαζόμενοι το επιλέξουν, παρατείνεται ο χρόνος εργασίας, γι΄ αυτό η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια για την υπογραφή του opt out και διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να το αρνηθεί, χωρίς να υποστεί συνέπειες».

Με την απόφαση αυτή διαφώνησαν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ουγγαρία, οι οποίες εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους απέχοντας από την ψηφοφορία.

Σχόλια