Ε.Ε.: Υπερψηφίστηκε η συνθήκη για περιορισμούς στη διακίνηση προσωπικών δεδομένων

0

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του Πορτογάλου ευρωβουλευτή Κορέιρα για την εφαρμογή της Συνθήκης Προυμ.

Η Συνθήκη αφορά την καταγραφή και ανταλλαγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Ανάμεσα στα δεδομένα περιλαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA.

Με την υπερψήφιση της έκθεσης προστίθενται επιπλέον διατάξεις σχετικά με την συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και συγκεκριμένα η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται μόνο αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως τονίζεται, να υπάρχουν βάσιμες υποψίες για εγκληματική και τρομοκρατική ενέργεια ή να συμβαίνουν γεγονότα μεγάλης κλίμακας όπως οι αθλητικές εκδηλώσεις.

Απαγορεύεται επιπλέον η μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας-μέλους.

Η Συνθήκη Προυμ, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλα τα μέλη της ΕΕ, θέτει ακόμη περιορισμούς στην διακίνηση ορισμένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως η εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα και η κατάσταση υγείας.