Έφεση της BP για τον υπολογισμό των ζημιών σε συμφωνία συμβιβασμού

0

Η απόφαση εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου και με αυτήν το δικαστήριο επικύρωσε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ζημιών.

Με την έφεσή της η BP προβάλλει ότι οι υπολογισμοί που έγιναν από τον Patrick Juneau –υπεύθυνου διαχείρισης του κεφαλαίου αποζημιώσεων – ήταν λανθασμένοι και είχαν ως αποτέλεσμα να καταβάλλονται υψηλότερες αποζημιώσεις. Η εταιρεία έχει ζητήσει και προσωρινή δικαστική προστασία για την μη καταβολή ορισμένων οφειλών που έχει υπολογίσει ο Juneau.

Σχόλια