Εγκρίθηκε η Πρόταση Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές

0

Ψηφίστηκε στις 10/07/2007από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η πρόταση για την υιοθέτηση κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ).

Η πρόταση Κανονισμού συμπληρώνει την εναρμόνιση του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που έχει ήδη εξελιχθεί σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα των αστικών και εμπορικών ενοχών με τον κανονισμό «Βρυξέλλες Ι» και τη σύμβαση της Ρώμης του 1980.

Ο νέος Κανονισμός δεν εναρμονίζει το ουσιαστικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά τους εφαρμοστέους κανόνες σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων, ενώ ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου στις εξωσυμβατικές διασυνοριακές ενοχές στοχεύει στην αποφυγή της καταχρηστικής επιλογής ευνοϊκότερης δικαστηριακής δικαιοδοσίας (forum shopping), τη μείωση των δικαστικών δαπανών και την ασφάλεια δικαίου.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να δώσει λύση στα προβλήματα των εμπλεκομένων σε οδικά ατυχήματα εντός κράτους μέλους, στο οποίο δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους. Ο νέος κανονισμός συμπεριλαμβάνει διάταξη βάσει της οποίας τα εθνικά δικαστήρια θα υπολογίζουν την αποζημίωση των θυμάτων στηριζόμενα σε πραγματικά περιστατικά και δαπάνες.

Η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του ΕΚ, η οποία συμμετείχε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής μεταξύ του Συμβουλίου και του ΕΚ για την υιοθέτηση της Πρότασης Κανονισμού υπογράμμισε ότι η ψήφιση της κοινής θέσης από το ΕΚ επιβεβαιώνει την επιτυχία του τελικού συμβιβασμού και συμβάλλει στην υλοποίηση ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

Σχόλια