Εγκρίθηκε ν/σ στη Γερμανία για αύξηση του φορολογικού συντελεστή των ευπόρων

0

Το Γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νέο νομοσχέδιο που προβλέπει την αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τους πιο εύπορους φορολογούμενους.

Ο νέος φορολογικός συντελεστής θα είναι 45% έναντι του προηγούμενου 42% και θα αφορά στους πλέον εύπορους φορολογούμενους, εκείνους δηλαδή των οποίων το φορολογητέο εισόδημα αγγίζει τα 250.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος για μείωση του γερμανικού ελλείμματος, καθώς η Γερμανία δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στους στόχους της Ε.Ε. αναφορικά με τα επίπεδα ελλείμματος. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν θα επηρεαστούν από το νέο νομοσχέδιο, ούτε και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο προβλέπεται επίσης να τεθεί σε ισχύ η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας από 16% σε 19%.

Σχόλια