Έγκριση διακανονισμού 590 εκατομ. δολαρίων για τη Citigroup

0

Δικαστής της Νέας Υόρκης ενέκρινε διακανονισμό, βάσει του οποίου ο όμιλος Citigroup θα καταβάλει στους επενδυτές του το ποσό των 590 εκατομμυρίων δολαρίων, για παραποίηση στοιχείων του ενεργητικού του, αναφορικά με την κρίση των ενυπόθηκων δανείων.

Σύμφωνα με το δικαστή Sindey Stein, «Αν και το συμφωνηθέν ποσό αποτελεί μόνο ένα μέρος της ζημιάς που υπέστησαν οι επενδυτές και της αποζημίωσης που θα μπορούσε να τους επιδικαστεί, είναι πολύ σημαντικό ότι επήλθε συμβιβαστική λύση, καθώς αν η υπόθεση κατέληγε σε δίκη, η διαδικασία θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρος και η έκβαση αμφίβολη».
 

Σχόλια