Έγκριση προτάσεως αναμόρφωσης της δομής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Koen Lenaerts, ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Marc Jaeger, και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Sean Van Raepenbusch, χαιρετίζουν την έγκριση από τις νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προτάσεως για την αναμόρφωση της δομής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει την αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και τη διαρθρωτική αλλαγή του θεσμικού οργάνου με την ενσωμάτωση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στο Γενικό Δικαστήριο.

Η έγκριση της προτάσεως αυτής σηματοδοτεί το πέρας μιας μακράς νομοθετικής διαδικασίας και προσδίδει στο θεσμικό όργανο τη δυνατότητα, με την αύξηση του αριθμού των μελών του Γενικού Δικαστηρίου, να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών, με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας κατά την απονομή της δικαιοσύνης.

Σχόλια