Έγκριση της Κομισιόν στη συγκέντρωση της Virgin Media με την Liberty

0

Την έγκρισή της έδωσε η Κομισιόν στην εξαγορά της βρετανικής Virgin Media από την αμερικανική Liberty Global. Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται στα 17,2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα καταλήξει στον συνδυασμό δυνάμεων των εταιρειών στον τομέα των καλωδιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Από την έρευνά της η Επιτροπή αξιολόγησε πως η συμφωνία δεν θα περιορίσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ένωση, αφενός διότι καθεμιά από τις εταιρείες δραστηριοποιείται σε διαφορετικά κράτη-μέλη, αφετέρου διότι η οντότητα που θα προκύψει από την συγκέντρωση θα έχει ούτως ή άλλως περιορισμένο μερίδιο στην αγορά. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρατήρησε ότι είναι απίθανο η συμφωνία να προκαλέσει την συρρίκνωση των ανταγωνιστών προμηθευτών υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης ή τον αποκλεισμό τους από την πρόσβαση στην αγορά καλωδιακής τηλεόρασης.

Σχόλια