Έγκριση της πρότασης της Κομισιόν, για θέσπιση νέων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων

0

 

Την έγκριση των κρατών-μελών της ΕΕ έλαβε την περασμένη Δευτέρα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση νέων κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι να επιφέρουν την ενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών και τη διευκόλυνση της δίωξης όσων εταιρειών παραβιάζουν τους εν λόγω κανόνες.

Το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, αποτελείται από ενιαίο σύνολο κανόνων, ισχύον σε όλη την ΕΕ, για την προστασία δεδομένων, γεγονός που ωφελεί ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της μείωσης της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, ενισχύεται το «δικαίωμα στη λήθη», μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν την υπό προϋποθέσεις διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών τους από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, ενώ καθιερώνεται το «δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων», με το οποίο δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα μεταφοράς των προσωπικών τους δεδομένων, από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον.

Επίσης, ενισχύονται οι εξουσίες των ανεξάρτητων εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων, με τη χορήγηση της εξουσίας επιβολής υψηλών προστίμων σε επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Τέλος, με τη σύσταση «υπηρεσίας μιας στάσης», οι επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται με μία μόνο εποπτική αρχή, για την απλοποίηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται μόνο στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας τους, ακόμη και αν τα προσωπικά δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της χώρας αυτής.

«Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται σύγχρονους κανόνες προστασίας δεδομένων που να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ενιαίων κανόνων στις 28 εθνικές αγορές», όπως δήλωσε η ευρωπαία Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων, Věra Jourová