Έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

0

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δήλωση

 Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2017

Εκφράζουμε ικανοποίηση για τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να υποστηρίξει αυτό το ιστορικό βήμα.

Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία των χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Τα υφιστάμενα όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεν μπορούν να ασκήσουν δίωξη εντός των κρατών μελών και είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν τους φακέλους των υποθέσεών τους σε εθνικά όργανα. Αυτό καθιστά δυσκολότερη τη δίωξη των διασυνοριακών εγκλημάτων και το κλείσιμο των υποθέσεων χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Ο νέος Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα κάνει ακριβώς αυτό: θα διασφαλίζει ότι οι εγκληματίες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και ότι τα διασπαθισμένα χρήματα ανακτώνται πολύ πιο γρήγορα.

Οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, και είναι πλέον καιρός να τους σταματήσουμε και να δώσουμε στους εισαγγελείς τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να μπορούν να ενεργούν σε διασυνοριακό επίπεδο.
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι 20 κράτη μέλη έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και των χρημάτων των φορολογουμένων. Καλούμε τα άλλα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σύντομα στην προσπάθεια αυτή.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την προστασία των πολιτών, ακόμη και πέραν της υφιστάμενης αρμοδιότητάς της για εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε επίσης να επιφορτιστεί με τη δίωξη των διασυνοριακών τρομοκρατικών εγκλημάτων. Το επόμενο έτος, η Επιτροπή θα καθορίσει τα προσεχή βήματα για τη μελλοντική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Προς το παρόν, η άμεση προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη, ισχυρή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό την καταπολέμηση των εγκλημάτων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και να φροντίσουμε ώστε να αρχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της το συντομότερο δυνατόν. Η σημερινή έγκριση προετοιμάζει το έδαφος για να εκδώσει τον κανονισμό το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Σε συνέχεια της γενικής προσέγγισης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Φινλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα την έγκρισή του, επομένως ο κανονισμός μπορεί να εκδοθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στις 12 Οκτωβρίου. Τα λοιπά κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα προσχώρησης στα 20 ιδρυτικά μέλη ανά πάσα στιγμή μετά την έκδοση του κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

Συχνές ερωτήσεις

Σχόλια