Εγχειρίδιο – βάση για έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα

0

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ομάδα των ακαδημαϊκών, η οποία συντάσσει με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα νομικό εγχειρίδιο με τις βασικές αρχές του ιδιωτικού δικαίου των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Κοινοτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το εγχειρίδιο θα είναι έτοιμο το Δεκέμβριο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα αποτελεί στο μέλλον τη βάση ενός πλήρους ευρωπαϊκού αστικού κώδικα.

Περισσότεροι από 150 νομικοί από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συγγραφική ομάδα του εγχειριδίου, το οποίο θα περιέχει άρθρα και νομικές διατάξεις σχετικές με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.

Ο καθηγητής Κρίστιαν φον Μπαρ από το πανεπιστήμιο Όσναμπουρκ δήλωσε στην ιστοσελίδα Euobesrver «ότι με τον Κοινό Κώδικα Αναφοράς θα αποκτήσουμε μια κοινή βάση στο ιδιωτικό δίκαιο με κοινές νομικές έννοιες. Επί του παρόντος λέξεις όπως ‘πρόθεση’ και ‘αποζημίωση’ επιδέχονται τελείως διαφορετικές ερμηνείες στα διάφορα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Τουλάχιστον με αυτό το εγχειρίδιο θα αποκτήσουμε ένα υποδειγματικό σύνολο κανόνων, το οποίο θα καλύπτει τον κοινό πυρήνα του ιδιωτικού δικαίου».

Η πρώτη έκδοση θα αποτελείται από 300 με 350 σελίδες. Η δεύτερη και πιο ολοκληρωμένη έκδοση, η οποία αναμένεται να έχει παραδοθεί μέχρι το 2009, θα αποτελείται από 3.000 σελίδες. Εκτός από τα νομικά άρθρα, θα περιέχει επίσης σχόλια και παραπομπές.

Ο καθηγητής φον Μπαρ εξηγεί ότι επί του παρόντος το προσχέδιο του εγχειριδίου είναι «καθαρά μια ακαδημαϊκή άσκηση χωρίς νομικό ή πολιτικό κύρος στην ΕΕ».

«Εμείς ως ακαδημαϊκοί ερευνητές αναπτύσσουμε την τεχνική. Για να υιοθετηθεί ως εργαλείο της ΕΕ θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο», υπογράμμισε ο καθηγητής Φον Μπαρ.

Η Κομισιόν, η οποία έχει μέχρι στιγμής επενδύσει 4,3 εκατομμύρια ευρώ στο εγχείρημα αυτό – είναι επιφυλακτική.

«Ο στόχος μας δεν είναι μια ευρείας κλίμακας εναρμόνιση του ιδιωτικού δικαίου ή η καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού αστικού κώδικα», ανάφερε πρόσφατα κοινοτικός αξιωματούχος.

Σχόλια