Εισαγγελέας ΔΕΕ: Διάκριση ο αποκλεισμός των ομοφυλόφιλων από την αιμοδοσία

0

H ομοφυλοφιλία δε συνιστά μια συμπεριφορά που θα δικαιολογούσε το μόνιμο αποκλεισμό από την αιμοδοσία, όπως ισχύει στη Γαλλία, εκτίμησε  ο Γενικός Εισαγγελέας [link] του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Paolo Mengozzi.
Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας επισημαίνει: «Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο του στόχου της προστασίας της δημόσιας υγείας υπό την προϋπόθεση ότι δε βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο».

Η γαλλική δικαιοσύνη αποκλείει από την αιμοδοσία, με μόνιμο τρόπο, τα πρόσωπα που είχαν ή έχουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Ένας Γάλλος προσέβαλε την εγκυρότητα αυτής της απόφασης ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου του Στρασβούργου, το οποίο ζήτησε από το ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί εάν ένας τέτοιος μόνιμος αποκλεισμός «συμβαδίζει» με το δίκαιο της ΕΕ.

Από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη προβλέπει ότι «τα πρόσωπα των οποίων η σεξουαλική συμπεριφορά τα εκθέτει στον κίνδυνο να προσβληθούν με σοβαρές μεταδιδόμενες μολυσματικές ασθένειες μέσω του αίματος, αποκλείονται με τρόπο μόνιμο από την αιμοδοσία».

Στα συμπεράσματά του, ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι «μόνο το γεγονός ότι ένας άνδρας διατηρεί ή διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με ένα άλλο άνδρα δε συνιστά μια «σεξουαλική συμπεριφορά» που θα δικαιολογούσε το μόνιμο αποκλεισμό του ενός τέτοιου άνδρα από την αιμοδοσία. Η γαλλική νομοθεσία τείνει κυρίως να θεωρήσει αυτό το γεγονός ως ένα αμάχητο τεκμήριο της έκθεσης σε έναν υψηλό κίνδυνο ανεξαρτήτως των συνθηκών και της συχνότητας των σχέσεων ή των παρατηρούμενων πρακτικών».

Τα κράτη μέλη «μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας από εκείνα που έχουν θεσπιστεί από την Oδηγία, όμως η ελευθερία τους σταματά από τη στιγμή που ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών απειλείται» υπενθυμίζει ο Εισαγγελέας.

«Αποκλείοντας με οριστικό τρόπο την αιμοδοσία σε κάθε άνδρα που έχει ή είχε σεξουαλικές σχέσεις με έναν άλλο άνδρα, η γαλλική νομοθεσία εισάγει μια προφανή έμμεση διάκριση που βασίζεται, συνδυαστικά, στο φύλο και στο σεξουαλικό προσανατολισμό».