Εισαγγελέας του ΔΕΚ απαλλάσσει καταρχήν την Royal Mail από τον ΦΠΑ

0

Η γενική εισαγγελέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ζιλιάν Κοκότ απεφάνθη ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχει η βρετανική Royal Mail απαλλάσσονται καταρχήν από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Η Royal Mail , η οποία παρέχει την καθολική υπηρεσία, η οποία ορίζεται και ελέγχεται σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον, υπόκειται σε φόρο προστιθέµενης αξίας µόνο όταν παρέχει υπηρεσίες υπό όρους που έχουν διαµορφωθεί κατόπιν ατοµικών διαπραγµατεύσεων.

Αντικείµενο των σηµερινών προτάσεων είναι το ζήτηµα των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι φορείς ταχυδροµικών υπηρεσιών απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ).
Το ζήτηµα αυτό ανέκυψε κατά την εκδίκαση προσφυγής της εταιρίας TNT Post UK Limited, η οποία υποστηρίζει ότι οι ταχυδροµικές υπηρεσίες που παρέχει η Royal Mail δεν επιτρέπεται να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Κατά την εν λόγω εταιρία, η απαλλαγή αυτή προβλέπεται από την έκτη οδηγία περί ΦΠΑ 1 µόνο για τις «δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες». Στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου όµως έχει πραγµατοποιηθεί πλήρης ελευθέρωση της παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, οπότε δεν υπάρχει πλέον καµία δηµόσια ταχυδροµική υπηρεσία.
Η γενική εισαγγελέας Juliane Kokott τονίζει µε τις προτάσεις της ότι δεν συµβιβάζεται µε τον σκοπό της απαλλαγής από τον ΦΠΑ η απαλλαγή των κρατικών µόνο φορέων παροχής υπηρεσιών ή η µη εφαρµογή καµιάς απαλλαγής όταν δεν υπάρχει πλέον κανείς τέτοιος κρατικός φορέας.

Σχόλια