Εισήγηση – χαστούκι του ΔΕΚ για την ηλικία συνταξιοδότησης

0

Απολύτως σύμφωνος δήλωσε ανώτατος σύμβουλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τους βρετανικούς κανόνες που επιτρέπουν στους εργοδότες να απολύουν εργαζόμενους ως υπεράριθμους χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης.
Πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία απασχολεί ιδιαίτερα τη Βρετανία, καθώς όπως υπολογίζουν πολλοί Βρετανοί δικηγόροι υπάρχουν τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι, οι οποίοι εξαναγκάζονται σε πρόωρη συνταξιοδότηση το χρόνο.
“Σύμφωνα με την εναρμονισμένη νομολογία, οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου για την υποχρεωτική συνταξιοδότηση βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την κοινοτική οδηγία”, δήλωσε ο ανώτατος νομικός σύμβουλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΔΕΚ το 2006 από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας μετά από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Ηλικιωμένων, το οποίο υποστήριξε ότι ο εν λόγω κανονισμός συνιστά παράβαση κοινοτικής οδηγίας, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο λόγω ηλικίας.
Βάσει νομοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2006, οι Βρετανοί εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και δεν μπορούν να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση. Ωστόσο, οι εργοδότες μπορούν να εξαναγκάσουν σε συνταξιοδότηση τους εργαζόμενους άνω των 65 ετών.
Η εισήγηση του ανωτάτου συμβούλου του ΔΕΚ δεν είναι δεσμευτική, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει τους δικαστές που χειρίζονται την υπόθεση και αναμένεται να καταλήξουν σε μια απόφαση το Δεκέμβριο.
Βάσει των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό πρόγραμμα της Βρετανίας, η πλήρης κρατική σύνταξη για άντρες και γυναίκες θα παρέχεται στο 68ο έτος της ηλικίας και όχι στο 65ο έτος που ίσχυε μέχρι πρότινος. Η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα γίνει σταδιακά και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από το 2024 μέχρι το 2046.

Σχόλια